Medicina Internacia Revuo

Pri la ĵurnalo

Medicina Internacia Revuo (MIR) estas internacia ĵurnalo kun longa tradicio – komencinta en la jaro 1923. Estas oficiala forumo de la Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) por komuniki rezultojn kaj ideojn el la medicinaj sciencoj. La ĵurnalo publikigas reviziajn artikolojn (“Reviews”), originalajn artikolojn pri esplorlaboroj kaj komentojn de ekspertoj pri ampleksa tereno de farmaciaj kaj prisanaj sciencoj. Publikigitaj artikoloj estas verkitaj en la ĉefaj kongresaj lingvoj kun resumoj en la angla kaj Esperanto. La ĵurnalo estas eldonita dufoje jare kiel papera kaj ciferecigita versioj.

MIR-15-1

La redaktoraro de MIR ampleksas multajn konatajn kaj spertajn sciencistojn por provizi la legantaron kun diligente elektitaj artikoloj.

MIR estis fondita de la UMEA en la jaro 1923 kiel „Internacia Medicina Revuo“. Celo de la ĵurnalo estis krei universalan medicinan forumon por kunigi medicinistojn kun praktika kono de Esperanto el la tuta mondo. Komence la ĵurnalo estis eldonita en Budapeŝto kaj Lillo. Ekde la jaro 1937 la eldonejo moviĝis al Tiba (Japanio). Ekde la jaro 1994 la ĵurnalo estas eldonita en Pollando kun la nova nomo Medicina Internacia Revuo.

En decembro 2015 MIR estis inkluzivita en la liston de B-ĵurnaloj laŭ la taksado de la Pola Ministerio pri Scienco kaj Alta Edukado kaj ricevis 8 poentojn. Tiel publikaĵoj en MIR estas taŭgaj por helpi la akademiajn karierojn de polaj sciencistoj.
La ĵurnalo troviĝas en Index Copernicus kaj similaj katalogoj, sed ankoraŭ ne en PubMed aŭ Medline.

La jarabono aktuale kostas 26 € por la papera versio (la kotizo kovras ĉefe la internaciajn dissendokostojn) kaj 13 € por la ciferecigita. MIR estas mendebla ĉe umea[at]uea.org aŭ kelkaj naciaj perantoj.

MIR havas propran hejmpaĝon kun kelkaj elŝuteblaj artikoloj: http://interrev.com.

Rekomendoj por aŭtoroj

Ni invitas ĉiujn aŭtorojn, kiuj volus publikigi en nia revuo legi jenajn instrukciojn, kiuj priskribas kiamanie pretigi manuskriptojn por transsendi.
Bonvolu sendi viajn manuskriptojn prefere al umea[at]interia.pl.

Transsendo de manuskripto
Manuskriptojn ni akceptas ĉefe en kongresaj lingvoj kaj Esperanto kaj povas esti senditaj per elektronika poŝto aŭ per ordinara poŝto sur la komputila disko aŭ alia datenportilo – ili ne estos resenditaj al la sendintoj.

La dosiero-formato
Manuskriptoj devas esti en elementa formato aktuale proponita en komputilaj programoj (prefere .docx, .doc, .odt or .rtf). Fajloj povas esti senditaj en pdf formato. Ĉiuj desegnaĵoj (krom aperigo ilin en la teksto) devas esti senditaj al redakcio en apartaj dosieroj (.jpeg, .cdr, .cpt, .svg, .psd, .ai) en denseco utila por presado ­ minimume 300 dpi (aŭ pli) por koloraj fotoj kaj 500 dpi (aŭ pli) por nigro-blankaj kaj desegnaĵoj en grizskalo.

La teksto
Formato de manuskripto devas esti laŭeble simpla. La teksto devas esti en unu kolumno. Alineoj devas esti klare markitaj. Literoj italikaj kaj plidikigitaj kaj subaj kaj malsubaj indeksoj povas esti uzataj en la teksto. ktp. La ebleco de dividado de la vortoj kaj korektado de la teksto ne estas akceptata.
Matematikaj formuloj devas esti skribitaj en unu linio, (ekzemple. (2+2)^-2/[(2*2)-2]=2/x^-2) aŭ skribitaj en LaTeX®)
Dum preparado de manuskripto por publikigi pli da kodoj de formatigado estos forigitaj aŭ ŝanĝitaj de niaj redaktoroj por plenumigi regulojn de la revuo.

Titolo
Ne povas esti tro longa kaj ĝi devas informi pri ĉefaj celoj kaj rezultesploroj prezentitaj en publikigaĵo.

Resumo
La resumo devas esti skribita en eperanta kaj angla lingvoj. La resumo devas esti mallonga ĝis 200 vortoj kaj informanta pri la celoj, rezultoj kaj konkludoj. En resumo oni ne aperigu referencaĵojn, tamen se estas necese, tiam oni povas fari tion en krampoj skribante la nomon de aŭtoro kaj jaro (ekzemple: Smith kaj aliaj 2012). La resumo devas esti preparita tiel, ke ĝi povu esti uzata por sola prezentado kaj kiu estu sufiĉa por ekinteresigi pri la artikolo.

Ŝlosilvortoj
Oni povas uzi ĝis ses ŝlosilvortojn kaj devas helpi facile trovi artikolon en diversaj bazoj de datenoj.

Mallongigoj
Ĉiuj netipaj mallongigoj en iu scienckampo devas esti prezentitaj ĉe la komenco de manuksripto kaj klarigitaj.

Referencaĵoj
Ili devas esti cititaj en kvadratkrampoj [1,2,3] kaj devas esti rilataj al aparta parto de artikolo. Ili devas esti faritaj laŭ sistemo ACS (American Chemical Society) ekzemple: Deno, N. C.; Richey, H. G.; Liu, J. S.;. J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 4533-4538.
Oni ne povas uzi malsuprajn alskribaĵojn por referencaĵoj.

Adreso pro korespondado
Ĉiu manuskripto devas havi klare skribitan adreson por korespondado aŭ adreson de aŭtoro por korespondado.

Reen al la hejmpaĝo